✍Valdyba

Valdyba ir Pirmininkas

Asmenys, atsakingi už organizacijos narių tvarką, bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, savanorių paskatinimą, finansus ir kt.

Pirmininkė Kristina Ryselytė


Valdybos narys Arnas Čekanavičius


Valdybos narė Adrija Orlauskaitė


Valdybos narė Simona Cvekelytė


Valdybos narys Marius Daškevičius