✍Valdyba

Valdyba ir Pirmininkas

Asmenys, atsakingi už organizacijos narių tvarką, bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, savanorių paskatinimą, finansus ir kt.

Pirmininkė Dominyka Lukoševičiūtė


Valdybos narys Benas Čekanavičius


Valdybos narė Evelina Žukauskaitė


Valdybos narė Rasa Užkurytė